ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพัชราภา ผาแสง
ผู้อำนวยการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 04/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 830900
Page Views 1044184
โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาสภาพป่าไม้ ในเขต ต.ตาลชุม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม ท่าวังผา 054718446 , 0612914470
2 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวง นาหมื่น -
3 โรงเรียนเมืองแงง แงง ปัว 054688831
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์ สันติสุข 054602006
5 โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797017