ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายศักดิ์ โนศรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 08/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 712583
Page Views 906582
โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาสภาพป่าไม้ ในเขต ต.ตาลชุม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม ท่าวังผา 054-686085
2 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวง นาหมื่น 097-9243201
3 โรงเรียนเมืองแงง แงง ปัว 054688831
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์ สันติสุข 0-5476-7065
5 โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา เชียงกลาง เชียงกลาง 054-753249