ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพัชราภา ผาแสง
ผู้อำนวยการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 14/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 805478
Page Views 1015669
โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาสภาพป่าไม้ ในเขต ต.ตาลชุม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม ท่าวังผา 054718446 , 0612914470
2 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวง นาหมื่น -
3 โรงเรียนเมืองแงง แงง ปัว 054688831
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์ สันติสุข 0-5476-7065
5 โรงเรียนเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797017