ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพัชราภา ผาแสง
ผู้อำนวยการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 11/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 788647
Page Views 996866
โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาสภาพป่าไม้ ในเขต ต.ตาลชุม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม ท่าวังผา 054-686085
2 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวง นาหมื่น -
3 โรงเรียนเมืองแงง แงง ปัว 054688831
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์ สันติสุข 0-5476-7065
5 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797017