ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำพร พิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐชาติ ร่วมญาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0