ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชรินทร์ จิตอารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมสัน สุภา
ครูอัตราจ้าง