ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการปรับการจัดการเรียนการสอนจาก On-line เป็น On-site (อ่าน 3956) 07 ก.พ. 65
การปรับการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (อ่าน 3965) 03 ก.พ. 65
ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบ On-site กรณีพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (อ่าน 3944) 02 ก.พ. 65
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาเอกสังคม (อ่าน 4178) 26 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 4143) 22 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 4191) 15 ต.ค. 64