สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นรูป ดอกบัว