ระบบหาค่าพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียม2
ระบบหาค่าพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียม2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB