รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
หมู่ที่ 5 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง   ตำบลตาลชุม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 0612914470
Email : sarathum.document@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :