ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 118 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์นรินทร์ ปันวาละ (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2551/2008   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 192 หมู่ 13 บ้านปงพัฒนา ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์มือถือ : 081-3868408
อีเมล์ : g_pongnarin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Nuttida Kuttiya (Dow)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 03
ที่อยู่ : 34 หมู่ 8 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
เบอร์มือถือ : 0895505524
อีเมล์ : nuttida_01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประสงค์ หลีใจ (เด้นท์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 05
ที่อยู่ : 149 หมู่ที่ 10 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 081-1914841
อีเมล์ : dentsocute@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ชนินาถ ศิริกันไชย (มัย)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 109 ม.5
เบอร์มือถือ : 0826121148
อีเมล์ : kra_sa123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฬารัตน์ วงษ์สว่าง (จอย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 6
ที่อยู่ : โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 175 ม.4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
เบอร์มือถือ : 084-2267100
อีเมล์ : nongjoy001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิต คำเรือง (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 09
ที่อยู่ : 131 ม.4 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 081-0355325
อีเมล์ : wanit.0103@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดำรงเกียรติ เขื่อนเป็ก (ดั้ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 180ม.14 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0844858088
อีเมล์ : dumrongkeart@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร สุทิน (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 161 ม. 6 บ้านดอนแก่ง
เบอร์มือถือ : 0848058995
อีเมล์ : ss_nuiiii@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วรัญญา มังคละ (หน่อย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 75 ม.9 บ้านห้วยธนู
เบอร์มือถือ : 085-7397016
อีเมล์ : waranya_ng@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร อิ่นทิพย์ (เดย์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 07
ที่อยู่ : 246 ม.12 ต.ตาลฃุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
เบอร์มือถือ : 085-3527355
อีเมล์ : Day_09@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ปัญญา (จ่าลอ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 06
ที่อยู่ : ทหารปืนใหญ่ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 085-9454516
อีเมล์ : punya@awa.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ อุดมวรากุล (สิทธิ์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 11 หมู่ 6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์มือถือ : 0892630017
อีเมล์ : nora.ps@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม