ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรา ลัมวุฒิ (หน่อย )
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 10
อีเมล์ : patchara.noy@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ม. ราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคารเพชรนครพิงค์ เลขที่7 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ซอย1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2554,13:48 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.30.44


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล