รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วินัย คำภิละ (ต้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 08
อีเมล์ : winaitae15599@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาดไทย

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 พ.ย. 2562,22:20 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.43.42


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล