ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกอุดร มะหิทธิ (ดอน)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 5
อีเมล์ : dp_nco@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพันทหารช่างที่8
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ทหารช่าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/2244 ช.พัน8 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 มิ.ย. 2556,16:20 น.   หมายเลขไอพี : 49.231.100.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล