ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรัฐถกร สุธะ (ยิ่ง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 2
อีเมล์ : a_or_1001@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สมาคม โลจิสติกส์ แห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง : ธุรการ_คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 พ.ค. 2556,20:12 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.240.96


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล